Політика конфіденційності
1.  Визначення термінів

Публічна оферта — пропозиція Виконавця відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, адресована необмеженому колу фізичних осіб, яка являється офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Користувачами Договір про надання комплексу Послуг на умовах, що містяться в публічній оферті

  • Договір – правочин, складений у формі договору приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України про надання та отримання Послуг Виконавця, укладений між Виконавцем і Користувачем на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем її умов. 
2. Загальні положення

Даний Договір є офіційною публічною офертою Виконавця укласти Договір, за умовами якого Виконавець надає Користувачу можливість здійснення покупок через Веб сайт «Магеллан». Користувачем мобільного додатку «MagellanBus» вважається будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Додатку та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди. Додаток є програмою хмарної комунікації між “Користувачами” і WEB-інтерфейсом Програми, розробленої для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android» (далі – мобільні пристрої).

  1. Даний Договір є публічним договором відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для усіх осіб, та укладається між Виконавцем і Користувачем у формі договору приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.